Sherpa

Sherpa biedt ondersteuning op het gebied van wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, (medische) zorg, kortdurende opvang en ondersteuning thuis. Uitgangspunten zijn altijd de hulpvraag en de doelen van de cliënt. Zo kan iemand 24 uur per dag zorg nodig hebben of een uur in de week begeleiding thuis willen bij het afhandelen van financiële zaken. Mensen kunnen op zoek zijn naar een sportvereniging in de buurt waarbij ze zich willen aansluiten of naar passend werk of dagactiviteiten.

Onze missie

· Wij willen mensen met een handicap - en desgewenst het sociale netwerk waarvan zij deel uitmaken - ondersteunen bij het zelf vorm en inhoud geven aan hun eigen bestaan.

· Wij willen deze ondersteuning bij voorkeur bieden binnen het eigen sociale netwerk van de cliënt. Het sociaal vangnet (categoriale voorzieningen) treedt daarbij pas in werking als het sociale netwerk daarvoor niet meer toereikend is. In dat geval wordt het sociaal vangnet georganiseerd in directe samenhang met het sociale netwerk.

· Wij willen een relatie met onze cliënten die wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid, betrokkenheid en respect, en gevoel voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing.

Een sherpa is een inwoner van Nepal die zijn diensten ter beschikking stelt aan mensen die de Himalaja willen beklimmen. Net als deze klimmers hebben onze cliënten hun ambities in het leven. Zij kiezen hun berg en hun top. Soms hebben zij een sherpa nodig als informant, gids, drager en organisator. Deze sherpa kent de omgeving, weet de veiligste weg en ondersteunt waar nodig van begin tot eind.

E-mail met

Wilt u solliciteren? Mail uw sollicitatiebrief met CV naar vacatures@sherpa.org t.a.v. Bureau Werving & Selectie van Sherpa, eventueel kunt u dit ook per post sturen naar Postbus 1010, 3740 BA BAARN onder vermelding van het vacaturenummer. 

Contactgegevens

Het kantoor van Sherpa, het zogenaamde Servicebureau, voor de ondersteunende diensten is verdeeld over twee locaties.

Het kantoor aan de Zandheuvelweg in Baarn biedt ruimte aan de Raad van Bestuur, de directie, de afdelingen Personeel, Organisatie & Opleidingen, Economisch Administratieve Zaken en Communicatie. Ook de centrale receptie is in dit gebouw gevestigd.

Vanuit kantoor Laapersveld in Hilversum werken onderdelen als Sherpa VoorWerk, SherpaCursus en Vrije Tijd & Vrijwilligerswerk. Maar ook Bureau Ambulant voor Kind & Gezin en Bureau Huisvesting zijn hier gevestigd. Ook een groot deel van de cluster- en supportmanagers zijn hier te vinden.

Kantoor Zandheuvelweg  
Zandheuvelweg 4
3744 MN Baarn
T 035.646 36 46
E communicatie@sherpa.org

Kantoor Laapersveld
Laapersveld 27
1213 VB Hilversum

routebeschrijving

Sherpa Loket
Voor al uw vragen over de dienstverlening van Sherpa kunt u terecht bij Sherpa Loket.
Zandheuvelweg 4
3744 MN Baarn
T 035.646 37 52
E sherpaloket@sherpa.org